Každé lidské společenství má své klady, své zápory, své příležitosti i svá rizika. Platí to o partnerství, o rodině, o státu i o Evropské unii a záleží vždycky jen na lidech samotných, jestli dokáží využít všech pozitiv a příležitostí. Také naše členství v Evropské unii má řadu předností a výhod. Předností je volný pohyb osob a zboží. Evropské právní předpisy spoluschvaluje Evropský parlament a ten rozhoduje podle toho, jaké strany jsou v něm zastoupené a jak zkušení, morálně pevní a zájmovými skupinami nezkorumpovatelní lidé v něm zasedají.