Kdo jsem:

 

Jsem Jablonečanda, taky trochu Pražačka, Češka, Evropanka. Světoobčanka s kořeny pevně zapuštěnými v srdci Evropy. Člověk myslící a cítící, především věřící ve spravedlnost, sílu dobré vůle a spolupráce, lásky a přátelství. A samozřejmě jsem také žena, která by chtěla, aby vzduch byl čistý, voda průzračná, potraviny zdraví prospěšné a lidé vůči sobě laskaví a vstřícní.

 

Dětství jsem prožila v Jabloneckých Pasekách, základní školu jsem absolvovala na Žižkově vrchu. Jednalo se o třídu s matematicko-fyzickým zaměřením. Zhruba v deseti letech jsem propadla basketbalu. Je to úžasná hra, kde se musí přemýšlet a současně rychle jednat. Basketbal dává prostor pro strategii a taktiku a zároveň stojí na týmové spolupráci. Myslím, že právě on byl v té době jedním z faktorů, které výrazně ovlivnily moji osobnost. Člověk si uvědomil, že dokáže obrátit prohraný zápas ve vyhraný, ale potřebuje k tomu tým. Ten jsem také pak hrála i v Bruselu.

 

Rok jsem strávila dokonce na sportovním gymnáziu v Praze Nad Štolou, ale pak jsem se vrátila domů na sever. Byl to osudový krok, ale jak moc byl důležitý, jsem si uvědomila až dodatečně. Období středoškolských studií bylo navíc neoddělitelně spojené s turisťákem a s Hnutím Brontosaurus.

  

Sázeli jsme stromky, opravovali jsme pod vedením tehdejšího kastelána hrad Grabštejn, pořádali různé akce. Nějakou dobu jsem také na hradě dělala průvodkyni. Naučila jsem se organizovat větší akce, pracovat v týmu, vystupovat před lidmi a především si vážit práce všech, kteří se s otevřeným srdcem a otevřenou myslí věnují výchově dětí a mladých lidí jako učitelé, vychovatelé nebo trenéři či vedoucí různých klubů a kroužků apod.

  

Kdybych zůstala na sportovním gymnáziu v Praze, nejvíc času a úsilí bych věnovala pravděpodobně zvyšování své sportovní výkonnosti, takhle jsem pokračovala ve studiu na gymnáziu v Tanvaldu a převážnou část své energie jsem věnovala učení, což byla nejlepší příprava na následná studia práv.

Když už jsem se zmiňovala o lidech, kteří mi byli vzorem a mnohému mě naučili, musím s vděčností zmínit i nevidomého právníka JUDr. Bohuslava Dohelského, který mi už během mých gymnazijních studií umožnil, že jsem mohla pomáhat v jeho advokátní kanceláři. Byla to nedocenitelná zkušenost. Zamilovala jsem si právo a do dneška mě tahle láska nepřešla. Ze samého nadšení jsem se tehdy naučila celou naši Ústavu nazpaměť. Následoval rok studia sociální politiky na Střední škole obchodní a právní v Jablonci nad Nisou, kdy jsem se připravovala na náročné přijímací zkoušky na právnickou fakultu, ve kterých jsem díky tomu nakonec uspěla, a potom už jsem se vrhla do práva s veškerým nasazením.

    

Jeden semestr jsem dokonce studovala souběžně mezinárodní teritoriální studia na fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, ze které jsem po roce studií přestoupila na Univerzitu Karlovu v Praze.

Na FSV jsem získala v programu mezinárodní teritoriální studia také základy mezinárodní politiky. Peněz bylo málo, tak jsem přitom ještě brigádničila a domů jsem jezdila stopem. O prázdninách jsem potom dělávala au-pairku v Anglii.

 

Na Karlově univerzitě jsem získala v roce 2002 titul Mgr. Už tehdy mě velmi zaujalo evropské právo (diplomovou práci jsem psala na téma: Žaloby proti členským státům pro nedodržování evropského práva) proto jsem se rozhodla, že chci tuto specializaci dál rozvíjet.

 

Díky programu Erasmus jsem mohla pokračovat ve studiu na univerzitě ve Stockholmu. Probírali jsme evropské právo, mezinárodní veřejné právo a základy švédského práva. Na svůj život v cizině jsem si opět přivydělávala, nejčastěji se jednalo o organizování kulturních akcí ve spolupráci s Českým centrem ve Stockholmu.

 

Potom jsem zjistila, že si můžu ještě dodělat roční postgraduální studium na univerzitě ve Stockholmu, na které jsem použila peníze, které jsem si před tím vydělala skoro půlroční prací v USA v rámci programu Work and Travel. Pracovala jsem jako servírka a práce s lidmi mě skutečně bavila, i přesto jsem si ale uvědomila, jak moc je důležité také odborné vzdělání a že pokud ho máte, tak lidem můžete efektivněji pomoci.

 

Po absolvování postgraduálního studia jsem získala titul LL.M. (Master of Laws) v evropském právu a nastoupila jsem do služeb Evropské komise, kde jsem pracovala 6 let.

 

To všechno mě formovalo. Moje rodina: rodiče, babičky, sestra, kamarádi, přátelé, učitelé… Možnost prožívat své pocity, podílet se na smysluplné práci pro přírodu i pro lidi, studovat v zahraničí a přitom se učit samostatnosti, cizím jazykům i otevřenosti vůči lidem jiných národností a etnik… V patnácti mi říkali, že jsem takový bojovník za spravedlnost. Myslím, že jím pořád do značné míry jsem, ale mým cílem je smír a mým nástrojem znalost práva.

 

Už za svých studií na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem vnímala evropské právo jako sjednocující projekt, který přinesl evropskému kontinentu mír a spolupráci. Evropské právo jsem si od začátku zamilovala, protože je mnohem jednodušší a srozumitelnější než naše právo a má logické návaznosti. I proto jsem se rozhodla pokračovat ve svém studiu evropského práva na právnické fakultě univerzity ve švédském Stockholmu. Studia jsem absolvovala v rámci projektu Erasmus. Ve Švédsku jsem také po následném postgraduálním studiu získala titul LL.M. v evropském právu. 

 

Částečně i díky štěstí, které přeje připraveným, jsem hned po škole získala místo v Evropské komisi jako agentka pro rozšíření v roce 2003 a stala jsem se jednou z prvních Češek pracujících pro Evropskou komisi. Poté jsem prošla náročným výběrovým řízením, ve kterém jsem se umístila mezi prvními 7 nejlepšími českými právníky a stala se euroúřednicí.  Zde jsem na třech různých pozicích zůstala celkem 7 let, ale čím víc jsem toho z teorie i z praxe znala, tím víc mi chyběla možnost využít své široké znalosti při konkrétní práci pro naše občany. Proto jsem v roce 2011 udělala jedno ze svých nejtěžších životních rozhodnutí, vzdala jsem se své úřednické definitivy a začala jsem pracovat jako nezávislá právní expertka na evropské právo pro službu Evropské komise „Vaše Evropa – Poradenství“, kde pomáhám lidem řešit jejich problémy a orientovat se v oblasti evropských práv. 

 

Konkrétní pomoc lidem je to, co mě naplňuje. Možnost využít své odbornosti ve prospěch druhých je to, proč svoji práci miluji. Proto jsem se také rozhodla zapojit do správy věcí veřejných, kdy jsem nejdříve  kandidovala jako dvojka zelených v evropských volbách v květnu 2014 a poté jako dvojka za Změnu pro Jablonec v komunálních volbách v Jablonci nad Nisou v říjnu 2014. V komunálních volbách jsem uspěla a tak jsem nyní jabloneckou zastupitelkou. 

 

Můj podrobný profesní životopis:

CV-Europass-20170427-Tejmlová-CS.pdf (171358)