Úspěšně jsem složila mediátorksou zkoušku u Ministerstva spravedlnosti

01.04.2015 19:32

a čekám na zapsání do seznamu zapsaných mediátorů právě u Ministerstva spravedlnosti.